1. Polska 238 lotów
2. Ukraina 16 lotów
3. Wielka Brytania 16 lotów
4. Węgry 14 lotów
5. Szwecja 12 lotów
6. Niemcy 11 lotów
7. Norwegia 10 lotów
8. Włochy 10 lotów
9. Słowacja 8 lotów
10. Belgia 6 lotów
11. Estonia 6 lotów
12. Grecja 6 lotów
13. Bułgaria 4 loty
14. Rumunia 4 loty
15. Czechy 2 loty
16. Dania 2 loty
17. Finlandia 2 loty
18. Francja 2 loty
19. Litwa 2 loty
20. Szwajcaria 2 loty
21. Łotwa 2 loty
22. Serbia 1 lot