1. Polska 242 loty
2. Ukraina 16 lotów
3. Wielka Brytania 14 lotów
4. Węgry 14 lotów
5. Szwecja 12 lotów
6. Niemcy 11 lotów
7. Norwegia 10 lotów
8. Słowacja 10 lotów
9. Włochy 10 lotów
10. Belgia 6 lotów
11. Estonia 6 lotów
12. Grecja 6 lotów
13. Bułgaria 4 loty
14. Rumunia 4 loty
15. Łotwa 4 loty
16. Czechy 2 loty
17. Dania 2 loty
18. Finlandia 2 loty
19. Francja 2 loty
20. Litwa 2 loty
21. Szwajcaria 2 loty
22. Serbia 1 lot